Beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  1. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  2. április 13. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Beiratkozni a Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskolában és a Felsődobszai Tagintézményben lehet

Tanköteles, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet  igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot kell bemutatni.

   A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító. Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány tehát nem más, mint a gyermek lakcímkártyája.

A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola (3842 Halmaj, Fő út 17.) körzetébe tartozó településeket az alábbiakban közöljük: Halmaj, Kiskinizs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa, Hernádkércs, Felsődobsza

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.