Tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.$ (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit -és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésekről.

hit -és erkölcstan-tajékoztató_2017-2018